piątek, 5 sierpnia 2016

Projekt ustawy o pogłębieniu toru wodnego

Projekt ustawy o pogłębieniu toru wodnego Świnoujście – Szczecin i przekopie Mierzei Wiślanej wysłany do konsultacji społecznych.

Awaria wspólna a porwanie statku

W nawiązaniu do rozmowy przeprowadzonej przez redaktora naczelnego czasopisma „Namiary na morze i handel” z radcą prawnym Pawłem Mickiewiczem z naszej kancelarii, która ukazała się w tymże piśmie w czerwcu br. (nr 12/2016), pod tytułem „W zgodzie z porządkiem publicznym”, odnoszącej się do problematyki ubezpieczeń od porwania statku oraz jego ładunku przez piratów, informujemy, iż w dniu 13 lipca 2016r. Sąd Apelacyjny w Londynie (the Court of Appeal), w sprawie A3/2014/3710, wydał doniosłe orzeczenie dotyczące zakresu wydatków związanych z porwaniem statku przez piratów, które mogą być uznane za wydatek nadzwyczajny poniesiony zamiast wydatku na awarię wspólną.

piątek, 3 czerwca 2016

Saint Lucia przystępuje do kluczowych traktatów środowiskowych

W dniu 26 maja 2016 r. Saint Lucia przystąpiła do czterech traktatów Międzynarodowej Organizacji Morskiej, w tym istotnych konwencji obejmujących zarządzanie wodami balastowymi (tzw. BWM Convention) oraz emisji  spalin przez statki i efektywności energetycznej (tzw. MARPOL załącznik VI). Przystąpienie to zwiększa liczbę państw będących stronami konwencji zarządzania wodami balastowymi do 50, co stanowi 34.81% tonażu floty handlowej na świecie.

wtorek, 24 maja 2016

Działalność transportowa na terenie Francji – nowe regulacje podatkowe

Dnia 1 lipca 2016 r. wchodzi w życie dekret wykonawczy do uchwalonej dnia 6 sierpnia 2015 r. francuskiej ustawy o wzroście aktywności i równości szans gospodarczych (fr. Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques), zwanej „ustawą Macrona”. Przepisy ustawy oraz dekretu utrudnią działanie na francuskim rynku zagranicznym firmom transportowym, głównie ze względu na wprowadzone regulacje podatkowe. 

Trwają prace nad nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych

W Sejmie trwają obecnie prace nad rządową nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ma wcielić w życie zapisy Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Powrót klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

13 maja 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił Ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza do Ordynacji przede wszystkim długo oczekiwaną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Polsko-Irańskie rozmowy o współpracy gospodarczej

Rozszerzenie wymiany handlowej i intensyfikacja przewozów drogowych między Polską i Iranem oraz odnowienie umowy o międzynarodowych przewozach drogowych z 1976 roku to główne cele rozmów gospodarczych, w których wzięli udział przedsiębiorcy z branży transportowej Iranu i Polski. W konferencji, która miała miejsce 11 maja 2016 roku w Gdańsku z inicjatywy Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, wzięli udział polski wiceminister infrastruktury i budownictwa oraz ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce.