piątek, 23 grudnia 2016

Polska bliżej ratyfikacji Porozumienia AGN

O planach udrożnienia dróg wodnych i przywrócenia żeglowności Odry i Wisły wspominało się w ostatnim roku regularnie przy okazji wszelkich spotkań dotyczących branży morskiej i transportowej. W tym kontekście kluczową rolę przypisuje się przystąpieniu Polski do Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu, znanego jako Porozumienie AGN. 

Zmiany w transporcie kolejowym

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany warunków prowadzenia działalności innowacyjnej


Prezydent RP w dniu 23 listopada 2016 r. podpisał ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Zmiany w zakresie dostępu do rynku usług portowych

Dnia 14 grudnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie ustanawiające ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów.

czwartek, 22 grudnia 2016

SPO w nigeryjskich portach

W ostatnim czasie nigeryjski organ regulacyjny - Rada Nigeryjskich Spedytorów (the Nigerian Shippers’ Council) - wydał Standardową Procedurę Operacyjną [SPO] mającą zastosowanie do różnych operatorów portowych oraz użytkowników portów.

Ważne zmiany w prawie pracy w 2017 roku

Już z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie szereg zmian w zakresie prawa pracy. Poniżej przedstawiamy wybór tych najistotniejszych.

Białoruś przystępuje do kolejnych umów

W dniu 5 grudnia 2016 r. Białoruś przystąpiła do trzech umów Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczących środków bezpieczeństwa morskiego. Instrumenty obejmują Konwencję o liniach ładunkowych, o ułatwieniu obrotu morskiego oraz protokół do Konwencji SOLAS (lista z pełnymi nazwami odpowiednich aktów poniżej).