piątek, 5 maja 2017

Przebudowa toru wodnego Szczecin- Świnoujście

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejm przyjął ustawę w sprawie przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m.

czwartek, 4 maja 2017

Zmiany w przewozie drogowym

Wchodząca w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawa z dnia 09 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów tworzy obowiązek rejestrowania w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej drogowego przewozu towarów.

Piractwo morskie w roku 2016

Biuro Morskie Międzynarodowej Izby Handlowej opublikowało statystyki dotyczące aktów piractwa w roku 2016.

poniedziałek, 20 marca 2017

Argentyna: chlorowanie wód balastowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Argentyny (Regulation 85-E/2017), statki handlowe wpływające do portów w Argentynie mają obowiązek poddawanie wód balastowych zabiegowi chlorowania.

Cypr: zmiana ustawy o żegludze handlowej

Zmiana ustawy o żegludze handlowej (The Merchant Shipping Law) została opublikowana w cypryjskim Dzienniku Urzędowym z dnia 17 lutego 2017r. i weszła życie wraz z dniem publikacji. Na mocy nowelizacji dokonano transpozycji do cypryjskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE dotyczącej zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy. Ponadto, do ustawy zaimplementowane zostały przyjęte w Manili w 2010r. zmiany do Konwencji STCW - Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht. Omawianymi zmianami wprowadzono również do cypryjskiej ustawy o żegludze handlowej szereg nowych certyfikatów potwierdzających odpowiednie przeszkolenie i posiadanie wymaganych umiejętności przez członków załóg.

Instrukcje dla pasażerów linii lotniczych

W dniu 9 marca 2017 r. Komisja Europejska wydała instrukcje dla pasażerów linii lotniczych dotyczące agencji zajmujących się dochodzeniem roszczeń w imieniu pasażerów (claim agencies) na podstawie Rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

piątek, 17 marca 2017

Przejrzystość finansowa portów

W dniu 23 grudnia 2016 r. informowaliśmy o przyjęciu przez Parlament Europejski Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/352 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów. Przedmiotowe rozporządzenie zostało podpisane w dniu 15 lutego 2017 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03 marca 2017 r.